Miernik ORP Redox

do pomiaru potencjału oksydacyjno redukcyjnego  

 ORP- Oksydacyjno Redukcyjny Potencjał

 Redoks - Redox

 
Pomiar potencjału oksydoredukcyjnego jest to pomiar zdolnosci wody do utleniania zanieczyszczeń. Im wyższy ORP tym większa zdolność utleniania (ilość związków utleniających). Kontrola ORP jest prostą metodą monitorowania ilości przeciwutleniaczy w cieczy. W ogólnych warunkach im wyższy ORP tym ciecz jest mniej korzystna do spożycia.

Przykładowo:
minimalne ORP przy dezynfekcji basenów i spa (określone przez Światową Organizację Zdrowia) wynosi 650 mV,  polska norma określa tą wartość na minimum 750 mV. Natomiast każda ciecz powyżej 550 mV jest uważana za zbyt silny utleniacz i nie nadaje się do spożycia.
 
 
 
 
 
 
Potencjał redox.
Potencjał utleniania-redukcji jest to miara zdolności płynu do oddawania i przyjmowania elektronów przez jony lub cząsteczki, inaczej zdolność do wchodzenia w reakcje chemiczne powodujące utlenianie lub redukcję. Mierników ORP można używać chociażby do mierzenia jakości wody. Woda spożywcza nie powinna być utleniaczem. Przykładowo: potencjał powyżej +200mV to utleniacz, czyli źródło wolnych rodników, płyn potencjalnie niezdrowy. Potencjał poniżej 200mV, do wartości ujemnych to antyutleniacz i "zdrowa woda". Woda kranowa może mieć nawet +700 i więcej mV. Generalnie im bardziej przetworzony produkt tym większy jego potencjał ORP. 

 
Pomiar potencjału redox.
Potencjał redox jest wielkością, która przy zachowaniu zdefiniowanych warunków, pozwala na określenie ilości substancji utleniająco – redukcyjnych w danym medium. Pomiar tego parametru jest stosunkowo tani. Może być stosowany jako tańsza alternatywa do selektywnego, bezpośredniego oznaczania składników utleniająco – redukcyjnych (np. pomiar sondami amperometrycznymi ) lub jako oznaczenie dodatkowe, kontrolne. Jego słabą stroną jest brak możliwości selektywnego oznaczenia pojedynczego środka utleniająco – redukcyjnego, znaczna zależność od wartości pH oraz fakt, że powyżej wartości granicznej sygnał pomiarowy ulega tylko nieznacznym zmianom wraz ze wzrastającą koncentracją. Dla uzyskania miarodajnych wyników muszą być zachowane następujące warunki:
- analizowany składnik jest  związkiem utleniająco-redukcyjnym i nie występują inne związki redox-aktywne
- stała wartość pH w wodzie procesowej 
- oczekiwana koncentracja mieści się w odcinku wzrostu krzywej nasycenia
  
 
Zastosowanie pomiaru redox.
Miernik redox znajdzie zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach, przykładowo:
- uzdatnianie wody (produkcja wody zjonizowanej)
- kontrola jakości wody basenowej
- pomiar płynów przeznaczonych do spożycia
- kontrola jakości wody do uprawy roślin
- kontrola jakości ścieków w zakładach przemysłowych
- hodowla ryb
 
Na obiektach gospodarki wodno-ściekowej pomiar potencjału redox (ORP) służy głównie do określania zdolności redukującej lub utleniającej badanego roztworu cieczy. Jest to istotny parametr przy określaniu np. sprawności działania oczyszczalni ścieków, głównie pod kątem zachodzących w niej procesów biochemicznych i ocenie ich sprawności.